PSD O/ WOJEWÓDZKI KIELCE

Aktualności


Łącząc się w bólu z v-ce Prezes ZW w Kielcach 
Panem Mirosławem Kobiec 
składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Niego i rodziny z powodu śmierci Mamy 
Pogrzeb odbędzie się 28.12.2017r w Kielcach w Kościele Św.Wojciecha o godz 12:00 
Świętokrzyski Zarząd WojewódzkiNADZWYCZAJNE  WALNE  ZGROMADZENIE  -  BUSKO  ZDRÓJ 2017

W dniu 14 stycznia br. W Busku Zdrój  odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku Zdroju w celu wyboru nowego Zarządu Koła.

 Zebranie zorganizowane zostało ze względu na podanie się do dymisji  ponad 50% Członków Zarządu  Koła.  Wniosek został złożony  w dniu 15 grudnia 2016 roku na ręce  Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego  Mariusza Gołdyn  w obecności  Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego Mirosława Kobiec ,  Członka  Zarządu Wojewódzkiego   Stanisława Reguła, oraz przybyłą na uroczystość  Panią Prezes Zarządu Głównego   Annę Śliwińską.  

Po konsultacji  telefonicznej z pozostałymi  Członkami  Zarządu Wojewódzkiego,   którzy byli nieobecni  na spotkaniu  uzgodniono konieczność zwołania Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  PSD  w  Busku  Zdroju.

 Informację o zwołaniu Zgromadzenia Nadzwyczajnego przekazano Członkom Oddziału w Busku Zdroju i wyznaczono  dzień  14 stycznia 2017 roku na godzinę 10 w siedzibie Oddziału przy ul. Grotta 3.

Panią Prezes  Danutę  Szymańska – Kosela, która została powołana na Prezesa Komisarycznego Oddziału w Busku Zdroju zobowiązano do przygotowania Nadzwyczajnego Zebrania.

Informacje o zaistniałej sytuacji i podjętych decyzjach przekazano Członkom  Zarządu  i pozostałym członkom PSD  Busko    po  zakończeniu uroczystości.  

Nadzwyczajne zebranie PSD Busko Zdrój odbyło się  przy udziale  Zarządu Wojewódzkiego PSD,  którzy pełnili rolę obserwatora i stali na straży przestrzegania przepisów prawnych i Statutu.

Na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków obecny był przedstawiciel  Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju z Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Naczelnik - mgr Sławomir Dalach, który pomagał w prowadzeniu Zebrania i na bieżąco wyjaśniał zebranym przepisy  prawne i przepisy zawarte w Statucie  PSD oraz jak prawidłowo  powinno przebiegać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków.

 W  głosowaniu  jawnym  Przewodniczącym  zebrania  został  kolega  Czesław Stępień,  Sekretarzem zebrania została   koleżanka  Bogumiła Gąsior, wybrano również Komisję  Skrutacyjną  w składzie:  Anna Ura,  Maria Musiał,  Włodzimierz Kozłowski.  

  Po  głosowaniu  jawnym  i ukonstytuowaniu się  nowo   wybranych  członków,  Zarząd  PSD  Oddział  Powiatowy  w Busku-Zdroju  przedstawia  się następująco:

1/ Prezes - Jadwiga Karczewska

2/ Zastępca Prezesa - Tadeusz Ura

3/ Sekretarz - Bogumiła Gąsior

4/ Skarbnik - Celina Grabda

5/ Członek - Maria Michalska

6/ Członek - Czesław Stępień

7/ Członek - Ireneusz Cent

 Komisja Rewizyjna  
pozostała w niezmienionym składzie                                                                                                                                                    

Przewodnicząca - Józefa Kozłowska

 Członek - Barbara Lis

Członek - Alicja Jeziorek

Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Członków  PSD  Busko  Zdrój  zostało  zakończone.www.tmb.busko.pl/aktualnosci/nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-p.s.d.-oddzial-powiatowy-w-busku-zdroju


Wprowadzenie Zarządu Komisarycznego w O/P PSD w Busku-Zdroju

                                          psd.busko.pl/


UROCZYSTE OBCHODY DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ W KIELCACHwww.tmb.busko.pl/aktualnosci/uroczyste-obchody-dnia-walki-z-cukrzyca-w-kielcachPolskie Stowarzyszenie diabetyków Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach

Zaprasza na uroczystości Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 3 Grudnia (sobota) 2016r.  

Plan uroczystości

9:30 Msza Św. w Kościele Św. Krzyża Kielce Ul. 1-go Maja 57

Urząd Wojewódzki Aleja IX Wieków 3 Kielce

10:30 – 11:00 Poczęstunek

11:00 - 11:15 Uroczyste Otwarcie  

11:30 – 11:45 Występy Artystyczne

11:45 – 13:30 Wystąpienie Zaproszonych Gości

13:30 – 13:40 Zakończenie

13:45 Obiad

Patronat Honorowy Wojewoda Świętokrzyski

Sponsorzy PHT Supon Sp. Z.O.O  w Kielcach ,Misztour  Usługi Przewozowe Osobowe i towarowe ,Misztal S.w Rykoszynie 
Łącząc się w bólu z Panią Prezes O/Powiatowego  w Sandomierzu  
Danutą Żmudą 
składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Niej i rodziny z powodu śmierci Męża
                                                       Zarząd Wojewódzki  
                                                                        O/ŚwiętokrzyskiProgram uroczystości

10:00 Msza Św. w intencji Chorych –Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej

11:30 Przemarsz do Miejskiego Centrum Kultury

11:50 – 12:00 Przerwa na kawę , herbatę

12:10 Uroczyste otwarcie akademii :

- wprowadzenie sztandarów

- wystąpienia okolicznościowe

- wręczenie odznaczeń

-  wystąpienie zaproszonych gości

- wykład lekarza

13:30 Przerwa na poczęstunek

14:00 prezentacja firm

14:30 wystep zespołu artystycznego

16:00 Zakończenie uroczystości

16:15 Spotkanie Zarządu Wojewódzkiego

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich Kół zrzeszonych  w Kieleckim O/Wojewódzkim.

Prosimy o przybycie z Pocztami Sztandarowymi i potwierdzenie przybycia na uroczystości

Stanisław Reguła  tel 694 932 426 do 15.08.2016r  

W sobotę 6 sierpnia 2016r. odbyło się wyjazdowe spotkanie Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ziemi Świętokrzyskiej w Jędrzejowie aktywizująco –informacyjno –integracyjne 

psdkielce.pl.tl/Zarz%26%23261%3Bd-wojew%F3dzki.htm


Spotkanie Zarządu Wojewódzkiego
 odbyło  się 30 IV 2016
 w Jędrzejowie    

       *kliknij link*
 
 
psdkielce.pl.tl/Zarz%26%23261%3Bd-wojew%F3dzki.htm                                                   

 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
aby blask prawdy o zmartwychwstaniu
rozświetlał wszelkie mroki codzienności,
a wiara w nowe życie napełniała serca
wszystkich radością i pokojem
!

                                         
Zarząd Wojewódzki
                                                 O/ŚwiętokrzyskiUprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer telefonu stacjonarnego i fax Biura ZG PSD.W związku z przeprowadzką do nowej siedziby w Warszawie, telefon i fax Biura ZG PSD został nadany nowy numer:   22 668 47 19
           
                    8 Marca Dzień Kobiet
 
                                         Kosz Kwiatów

Choć  w kalendarzu to tylko jeden dzień dla Was
   Drogie Panie, powinien  trwać cały rok.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet !!!ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA ZARZĄDU


GŁÓWNEGO PSD

Pani Maria Cedro w Dobry Dzień TVP Kielce
kielce.tvp.pl/24174335/25022016Łącząc się w bólu z Prezesem  ZW  
Jerzym Wojtasikiem
składamy wyrazy głębokiego współczucia Jemu i Jego rodzinie z powodu śmierci Mamy


                                                       Zarząd Wojewódzki  
                                                                        O/Świętokrzyski


Na progu tej Świętej nocy  Bożego Narodzenia

Słońca ,gdy wokół  pochmurno.

Czasu ,którego wciąż brak

Uśmiechu, o który tak trudno ,a który rozjaśnia świat .

Miłości , co nie ustaje i wiary w każdy dzień

Ziemi ,co bywa rajem, kiedy nam dobrze jest

Marzeń co się spełniają ,

bliskich co blisko są

Tego wszystkiego  i jeszcze ………

                   


                                                                                                                               WESOŁYCH  ŚWIĄT

                                                                             Życzy  Zarząd  Wojewódzki 
                                                                                       O/Świętokrzyski


* Prezes J.Wojtasik w TVP Kielce
kielce.tvp.pl/23025886/w-swietokrzyskich-aptekach-brakuje-lekow

XX LECIE Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku-Zdroju

www.tmb.busko.pl/aktualnosci/xx-lecie-polskiego-stowarzyszenia-diabetykow-w-busku-zdroju

 

W dniu 28 listopada 2015r. obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.


Na obchody zaprosiliśmy przedstawicieli powiatowych kół PSD Świętokrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Kielce V-ce Prezesa Zarządu Głównego PSD Pana Janusza Przytockiego, przedstawicieli władz samorządowych, oraz lekarzy diabetologów i panie pielęgniarki.
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 10:00 Mszą Św. w kościele  Krzyża Św.w Kielcach. Dalsze uroczystości odbyły się w sali ZUGA SHL przy ulicy Zagnańskiej. Obchody uświetnił zespół taneczny MK Dance z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiecach, który zatańczył 4 tańce. Po występie zespołu tanecznego prezes PSD ZW Kielce kolega Jerzy Wojtasik przedstawił krótką historię działania naszego koła. Następnie zabrał głos przedstawiciel Urzędu Miasta Kielce Pan Mieczysław Tomala dyr. Wydziału Zdrowia, który w imieniu Prezydenta Miasta Kielc wręczył Panu Ryszardowi Jędrocha  okolicznościowy album. Przedstawiciel urzędu Marszałkowskiego Pan Jerzy Pyrek złożył życzenia członkom naszego stowarzyszenia z okazji ŚDWzC. Wystąpił również V-ce prezes Zarządu Głównego kolega Janusz Przytocki, który przeprosił wszystkich za nieobecność nowo wybranej Pani Prezes Z.G. Anny Śliwińskiej, która musiała być w tym terminie na zjeździe za granicą Polski. Podziękował wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za pomoc naszemu Stowarzyszeniu, oraz życzył wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i dosiego roku 2016. Lekarz Diabetolog Pani Dr Grażyna Majcher Witczak  jedynie powiedziała kilka słów o chorobie jaką jest cukrzyca i złożyła naszym diabetykom serdeczne życzenia. Przedstawicielka firmy NOVASCON zapoznała zebranych o zaletach stosowania suplementu diety o nazwie INSULAN. Na zakończenie spotkania Pani Anna Gołdyn prezes Oddziału Powiatowego w Jędrzejowie, omówiła prawidłowy sposób żywienia  dla diabetyków w okresie Świąt, zaprezentowała dwie książeczki edukacyjne  których jest współautorem Insulinoterapia ,Hipoglikemia .Oficjalne spotkanie zostało zakończone, Prezes Zarządu Wojewudzkiego Jerzy Wojtasik zaprosił wszystkich zebranych na skromny poczęstunek.
Spotkania tego typu są bardzo potrzebne, każdy z nas powinien mieć świadomość jaką chorobą jest cukrzyca, powinniśmy mieć świadomość powikłań nieleczonej cukrzycy.
Nagłośnienie Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą uświadamia społeczeństwu jak ważna jest diagnostyka, wcześnie wykryta i odpowiednio leczona cukrzyca nie stanowi zagrożenia, można normalnie żyć i pracować i cieszyć się przyjemnościami.
                                                         
 V-ce Prezes ZW M.Kobiec


foto B.Festerkiewicz


* W dniu 14 XI 2015r w Bydgoszczy odbył się                Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 
15 XI 20154r  VIII Krajowe Walne Zebranie                                                          Delegatów PSD    
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki reprezentowali :
Prezez ZW Jerzy Wojtasik
v-ce Prezes ZW Mariusz Gołdyn 
członek ZW Danuta Szymańska-Kosela
kandydatka do Komisji Rewizyjnej
Gościem zaproszonym przez ZG
był p.Ryszard Jędrocha 
Podczas wyborów:
kol. Jurek był członkiem Komisji Mandatowej
kol. Mariusz był przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej

            Został wybrany Nowy PREZES ZG PSD
                         p. ANNA ŚLIWIŃSKA


Kol.Danuta została wybrana na sekretarza Komisji Rewizyjnej ZG na czas czteroletniej  kadencji              

                                  GRATULUJEMY
diabetyk.org.pl/nowosc/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-i-viii-krajowe-walne-zebranie-delegatow-psd-pl.html

* Lekarze z Gdańska
znaleźli sposób na leczenie cukrzycy u dzieci

wiadomosci.wp.pl/kat,1019379,title,Lekarze-z-Gdanska-znalezli-sposob-na-leczenie-cukrzycy-u-dzieci,wid,17898612,wiadomosc.htmlż