PSD O/ WOJEWÓDZKI KIELCE

Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu 24-10-2017 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą pod ogólnopolskim hasłem ,,Kobieta i Mężczyzna - czy cukrzyca ma płeć”. Na, które zostali zaproszeni znamienici goście  między innymi Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego- Ewelina Bień V-ce Prezydent  Ostrowca-  Marzena Dębniak, dr diabetolog  -  Małgorzatą  Bień  - opiekun  medyczny  stowarzyszenia , dr Maciej Maliszewski  - ordynator  Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim v-ce prezes  Zarządu Wojewódzkiego PSD - Mariusz Gołdyn , Prezes  PSD w Jędrzejowie-  Anna Gołdyn, Dyrektor Agencji Rozwoju Lokalnego-   Agnieszka   Rogalińska, Przedstawicielka Urzędu Miejskiego- Małgorzata  Stafijewska, Pielęgniarka  Agnieszka Rutkowska,  Zdzisław  Sienniak -Związek Emerytów i Rencistów, Danuta  Ogórek-  Prezes Stowarzyszenia Amazonek. Poczet sztandarowy PSD ZW  Ryszard Długosz asysta Helena Mikus  Cecylia Bilska  

Przewodnim punktem tej uroczystości było wręczenie Srebrnego Krzyża zasługi II stopnia dr Małgorzacie Bień. Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Krzyż zasługi wręczył delegat Marszałka woj. Świętokrzyskiego - Ewelina Bień w asyście V-ce Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Marzena Dębniak , V-ce prezes ZW PSD Mariusz Gołdyn. Hymn Polski sztandar ZW PSD, łzy wyruszenia oraz wiele ciepłych słów kierowanych pod adresem dr Bień towarzyszyły tej wzniosłej chwili. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego wykładu edukacyjnego przeprowadzonego przez kardiologa dr Macieja  Maliszewskiego ,wspólny obiad wśród miłych rozmów oraz występ młodych pianistów, zakończył obchody. Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla pani prezes PSD  w Ostrowcu Świętokrzyskim  Annie Gierczak za przygotowanie  i prowadzenie  uroczystości. 
 W dniu 8 kwietnia odbyło się spotkanie przed-świąteczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Zarząd Wojewódzki reprezentowali V-ce Prezes ZW Mariusz Gołdyn w raz z osobami towarzyszącymi Krystyna Staniszewską PSD ZW - Kielce Jadwiga Karczewską PSD ZW Busko Zdrój . Na spotkanie przybyli również dr Małgorzata Bień,Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński który w prezencie Świątecznym oprócz makowca zaprosił na wycieczkę do Krakowa. Jak podkreśla p.Prezes Anna Gierczak PSD Ostrowiec dzięki tak wspaniałym osobom jak Pan Prezydent i Pani Doktor diabetycy mogą na ich nieocenioną pomoc.Spotkanie odbyło się w przemiłej świątecznej atmosferze. Życzenia Noworoczne z Ostrowca                                        Świętokrzyskiego 

Wiesława Reut   Śmiechoterapia ...

Każdy coś po przodkach przejął 
choć nie miał wyboru 
ja dostałam po kimś z moich - 
poczucie humoru...

dzień bez śmiechu jest stracony 
to moja dewiza 
wiosną,latem nawet wtedy 
gdy jesień się zbliża!

lubię ludzi uśmiechniętych 
do smutnych się śmieję 
bo gdy uśmiech jest wśród ludzi 
to świat weseleje,

w domu czasem ostre spięcia 
uśmiechem naprawiam 
i ponure towarzystwa 
jak umiem rozbawiam,

życie jest wiadomo jakie - 
popalić nam daje 
a z humorem trochę łatwiej 
płyną grudnie,maje...

też mam doły i frustracje 
bo jestem człowiekiem 
ale staram się kochani 
je zabić uśmiechem...

chociaż czasem mi dokopie 
jakiś człowiek zły 
światu pokazuję uśmiech 
smutny bo przez łzy...

noc jest świadkiem mego smutku 
smutnych łez wylanych 
ale twarz mi pogodnieje 
gdy wstaje poranek!

nie wiem ile mi tam w górze 
jeszcze czasu dano 
ale chcę by mnie tu kiedyś 
roześmianego pamiętano ... 
Autor:?


                 Wigilja    -   10 grudzień 2016

  W dniu 10 grudnia  w PSD w Ostrowcu odbyło się spotkanie opłatkowe.W spotkaniu wzięli członkowie PSD oraz osoby zaproszone.Po przywitaniu wszystkich zebranych i złożeniu życzeń  głos zabrała Pani Małgorzata Bień  - lekarz diabetolog  opiekunka naszego stowarzyszenia.Pani doktor  złożyła życzenia  świąteczne i noworoczne oraz zapewniła ze zawsze będzie opiekować naszym stowarzyszeniem Prezydent Ostrowca Pan Jarosław Górczyński  po złożeniu życzeń  obdarował zebranych  bardzo miłymi  upominkami. Ksiądz Łukasz Kruk  obdarował wszystkich opłatkami i  oraz przeczytał fragment Ewangelii przeznaczony  na okoliczność narodzin Jezusa. Następnie  wszyscy śpiewali kolędy  i łamali się opłatkiem składając sobie życzenie  okolicznościowe. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem na który składały się tradycyjne potrawy wigilijne.Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze

                                                                                                                                      PSD w Ostrowcu Św-kim

                                                                                                                                                         Wiesława Reut  


        

              SZKOŁA CUKRZYCY

 

 W dniu 30 listopada 206 roku zakończyła  się  szkoła cukrzycy zorganizowana przez PSD w Ostrowcu.

 Szkołę cukrzycy  finansował Urząd Miejski  w Ostrowcu  Świętokrzyskim.W szkoleniu wzięło udział  150  osób  - mieszkańców Gminy Ostrowiec Prelekcje prowadziła Pani dr Małgorzata Bień – diabetolog. Prelekcje były bardo ciekawe i pouczające. Pani doktor  ciekawie i  wyczerpująco odpowiadała  na zadawane pytanie przez słuchaczy. Pod koniec każdej prelekcji odbywało się Mierzenie   cukru we krwi   wszystkim chętnym mieszkańcom  Ostrowca Świętokrzyskiego.W związku z dużym  zainteresowaniem  zagadnieniem walki z cukrzycą postanowiliśmy  w roku następnym 2017  zorganizować  następną szkołę cukrzycy. „Szkoła cukrzycy „  została całkowicie sfinansowana przez Urząd Miejski  Ostrowca Świętokrzyskiego

 

                                                                                                                                    PSD w Ostrowcu Św-skim

                                                                                                                                          Wiesława Reut www.kolegiata.ostrowiec.pl 
tv Ostrowiec
www.youtube.com/watch

W związku ze Światowym Dniem  Walki z Cukrzycą  15 października 2016 roku  w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Konferencja  poświęcona walce z cukrzycą pod hasłem „Zobacz  cukrzycę”

Konferencję poprzedziła msza Święta w Kolegiacie pw. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, następnie uczestnicy zostali  przewiezieni  autokarem na miejsce konferencji.Prezes PSD w Ostrowcu pani Anna Gierczak powitała przybyłych  gości .Konferencję  naszą zaszczycili: Prezes  Zarządu  Głównego  w Warszawie Pani Anna Śliwińska Prezes Zarządu Wojewódzkiego  Pan Jerzy Wojtasik  oraz  V-ce Prezes ZW  Pan Mariusz Gołdyn wraz z osobami towarzyszącymi Prezes Zarządu Powiatowego  w Jędrzejowie Pani Anna Gołdyn Ponadto w imieniu Prezydenta miasta Ostrowca  wystąpiła Pani dr Małgorzata Bień która odczytała list gratulacyjny skierowany do uczestników Konferencji.Pani dr Bień  odpowiadała na wszystkie pytania uczestników   dotyczące  cukrzycy ,leczenia ,zapobiegania i życia z cukrzycą.W imieniu Starosty Powiatowego wystąpił  Pan Paweł  Walasic  który przekazał gratulacje i życzenia  dla  naszego Stowarzyszenia i zadeklarował wszelką  pomoc  jaką  Stowarzyszenia  będzie  potrzebowało. Wykład edukacyjny  „Pacjenci  Pacjentom”   - Wojtek Sarna  Z Cukrzycą w Himalaje sponsorowany przez  Sanofi  Aventis  . 

Konferencja przebiegła w miłej i  serdecznej atmosferze i zakończyła się wspólnym poczęstunkiem wszystkich zgromadzonych.

                                                                                                                                          Wiesława Reut                       diabetyk.org.pl/nowosc/konferencja-w-ostrowcu-swietokrzyskim-pl.html       

Poczet Sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego 

Członek ZW  Bogumił Festerkiewicz Kielce

Asysta

Prezes ZP Anna Gołdyn Jędrzejów

Członek ZW Maria Cedro Kielce

     
W  dniu 3 czerwca  w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu odbyła się Konferencja

„Nowe horyzonty dla NGO z województwa .świętokrzyskiego

Konferencję otworzyła  Agnieszka Rogalińska â Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Następnie wystąpił Jarosław Kuba   Prezes Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”.,

Pan Jarosław Kuba  przedstawił  zebranym  jakie są cele i założenie projektu, oraz jakie  korzyści mają organizacje pozarządowe  z przystąpienia do projektu.

Dariusz Kurcman -  Stowarzyszenie  Integracja i Rozwój â omówił  dotacja wspierające rozwój społeczności lokalnej i  powstawanie aktywnych grup działających na rzecz dobra wspólnego

Aleksandra Marcinkowska   dyrektor Departamentu Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego  - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  -   przedstawiła możliwości finansowania działań edukacyjnych i społecznych dla  organizacji pozarządowych z fundusz społecznego .

Zbigniew Wejcman â Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych „BORIS” w Warszawie  - --przedstawił  zmiany prawne  dla organizacji  istniejących i  nowotworzonych

Bohdan Skrzypczak  -  Prezes Zarządu Centrum Wspierania Aktywności CAL w Warszawie przedstawił inicjatywy i ruchy społecznościowe   -  nowy wymiar społeczeństwa obywatelskiego.

Następnie odbyła się dyskusja  na wcześniej omawiane  tematy.

Konferencja zakończyła się wspólnym  poczęstunkiem.

    

                                                                 Wiesława Reut PSD Ostrowiec
 W dniu 25 maja 2016 roku odbyła się  2-ga prelekcja  "Szkoły cykrzycy" zorganizowanej przez PSD w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tematem wykładu było  " Cele i zasady samokontroli'

Wykład poprowadził pani dr. Małgorzata Bień  - diabetolog 

Pani doktor  wyjaśniła zebranym jak ważna jest samokonrtola  cukru we krwi  jak równieź poziom ciał ketonowych.

i  kontrola ciśnienia krwi  u osób chorych na cukrzycę 

Wykład był bardzo ciekawy i pouczającu. Spotkanie upłynęło w miłej  i serdecznej atmosferze..

Słuchacz zadawali pytanie , a Pani Dokto na wszystkie odpowiadała wycerpująco.

mottem "Szkoły Cukrzycy są słowa  profesora  JOSLINA .".....chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej"

 


Ruszyła Szkoła Cukrzycy w  Ostrowcu Świętokrzyskim

W naszym mieście ruszyła Szkoła Cukrzycy. Zainteresowane osoby mogą uczestniczyć  w 8 wykładach  dotyczących cukrzycy. Podczas spotkań będzie poruszana m.in. tematyka leczenia cukrzycy, jej powikłań, dieta jaką należy stosować chorując na cukrzycę.

Patronem szkoły w Ostrowcu Św. jest Porozumienie Zielonogórskie, a jej -wykłady poprowadzi lekarz Małgorzata Bień.

-Cukrzyca jest straszną chorobą, obecnie mamy pandemię cukrzycy –mówi M. Bień. Przewidywania, że w roku 2020 będzie chorych na cukrzycę około 400 milionów, nie potwierdzą się. Już w tej chwili mamy 380 milionów chorych na cukrzycę. Także wiek chorych obniża się. Cukrzycą typu II zagrożone są osoby otyłe . Taka cukrzyca zdarza się już u dzieci. Osoby chore muszą stosować odpowiednia dietę i nie stronić od wysiłku fizycznego. Jak podkreśla lekarz M. Bień często osoby chore na cukrzycę nie zdają sobie z tego sprawy. Objawy , które powinny niepokoić , to wzmożone pragnienie, wielomocz, suchość w jamie ustnej, gwałtowny spadek masy ciała, a także zapalenie narządów płciowych czy grzybice.

Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Ostrowcu Św. Anna Gierczak  podkreśla , że spotkania będą  organizowane nie tylko dla chorych na cukrzycę ale także dla osób mających pewne podejrzenia choroby u siebie. Na kolejne spotkania Szkoła  Cukrzycy chętnych zaprasza

 25 maja o godz. 15.00  

w dawnym budynku PSP nr 4 ul. Sienkiewicza

 

Kolejne spotkania:

29.06.

28.09

26.10

30.11

                                                                                                                                                                tekst Gazeta Ostrowiecka nr 18 (3185) 
                   1 % Dla Diabetyków

Przekaż 1 % podatku na nasze stowarzyszenie abyśmy mogli wspierać naszych członków, choć mamy słodkie życie czasami jest nam gorzko.

                           KRS  0000011478

Cel szczegółowy 1%

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/ Ostrowiec Świętokrzyski 

 Prosimy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  to nam ułatwi   okazanie  wdzięczności ofiarodawcy
              Jesteśmy wdzięczni za Waszą Szczodrość


8 Marca to Międzynarodowe Święto Kobiet. Życzymy wszystkim Paniom wszystkiego co najlepsze w każdym dniu  nie tylko od Święta                             
W PSD w Ostrowcu odbyło się spotkanie  Pań.  Spotkanie uświetnił występ

Zespołu śpiewaczego „Perełki „pod kierownictwem  pana Ryszarda  Góry

Przy wspólnym poczęstunku czas minął w miłej serdecznej atmosferze
   
 Wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
                   w Ostrowcu Świętokrzyskim.

24 lutego 2016 roku wojewoda świętokrzyski  Adam Jarubas  odwiedził w  Ostrowiec

W towarzystwie prezydenta Ostrowca Jarosława Górczyńskiego odwiedził kilka zabytkowych obiektów , między innymi stary zabytkowy browar przeznaczony na Miejskie Centrum Kultury.

Następnie odwiedził  nowo powstały dom pobytu dziennego dla seniorów „Senior Wigor”

Oraz spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, oraz uczestniczył w zebraniu

Koła PSD w Ostrowcu.  W czasie dyskusji Marszałek Jarubas  odpowiadał na zadawane pytania  przez członków PSD.  Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.

                         


                                    Spotkanie opłatkowe

 

W dniu 12.12.2015 w Ostrowcu Świętokrzyskim  odbyło się spotkanie opłatkowe członków PSD.Uroczystość otworzyła  prezes zarządu PSD  w Ostrowcu pani Anna Gierdzak. Pani Anna przywitała przybyłych gości i członków PSD oraz złożyła wszystkim życzenie Świąteczne i Noworoczne.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

Lekarze  diabetolodzy: pani Małgorzata Bień i pani Barbara Strzelbicka.

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach

Prezes Zarządu pan Jerzy Wojtasik

V-ce Prezes pan Mariusz Gołdyn, oraz pani Maria Cedro.

Ksiądz Sarwa Jan odczytał fragment Ewangelii wg. Św.Lukasza  i wraz z zebranymi odmówił modlitwę, a następnie wszyscy odśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”

Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie wesołych świąt  i szczęśliwego Nowego Roku 191

Wspólna wieczerza wigilijna zakończyłą  ten uroczysty wieczór.

                                                                                                               

                                                                                                                  V-ce Prezes Zarządu

                                                                                                                     Wiesława Reut

                               


                                          „   Andrzejki „

 

 W dniu 27 listopada 2015 roku  w PSD w Ostrowcu  Świętokrzyskim odbyły się „Andrzejki”.Wieczór ten był pełen humor i niespodzianek.

Były wróżby i przepowiednie andrzejkowe â wszyscy się świetnie bawili

Wystąpił zespół taneczny „Metamorfoza”z Klubu Seniora „Malwa” z Ostrowca z recitalem Słowno-muzycznym „Cyganie”

Następnie odbył się wspólny poczęstunek â kawa ,herbata i ciasto.

Wieczór upłynął w miłej wesołej atmosferze  Przy śpiewach, tańcach i muzyce.

 

                                                                                              Wiesława Reut
W dniu 10 X 2015r. odbyły się uroczystosci 30-lecia naszgo Kola
www.kolegiata.ostrowiec.pl/wydarzenia/699-30-lecie-powstania-kola-stowarzyszenia-diabetykow-w-ostrowcu-swietokrzyskim

 

W dniu 10października 2015 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się uroczystość 30-to lecia PSD w Ostrowcu.

Założycielką  Stowarzyszenia jest lek.diabetolog pani Marta Klimkiewicz w 1985 roku.

Na uroczystość przybyli :

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mgr inż Jarosław Górczyński

Lekarze diabetolodzy:
Pani Marta Klimkiewicz

pani Małgorzata Bień
pani Zdzisława Mazanek
pani Barbara Strzelbicka.

Prezes Zarządu Głównego PSD w Bydgoszcz
pan Andrzej Bauman

Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach
pan Jerzy Wojtasik wraz z v-ce prezesami  oraz pocztem sztandarowym i przedstawicielami zarządu


Na uroczystości zostali odznaczeni ZŁOTĄ ODZNAKĄ                          Zasłużony dla PSD w Ostrowcu 

1.Fulianty Maria
2.Gierada Jan
3.Gierczak Anna
4.Jakubczyk Zdzisława
5.Pańczyk Kazimiera
6.Reut Wiesława

7.Zdyb Ryszard

 HONOROWĄ ODZNAKĄ Zasłużony dla PSD w Ostrowcu:

1 Biernat Alicja
2.Cukierska Anna
3.Ćmiel Krystyna
4.Kaleta Leontyna
5.Kawalec Waldemar
6.Nowak Anna,

7.Pierzga Eleonora
8.Skocki Ryszard
9.Stramska Elżbieta
10.Wójcik Eugenia
11.Zielińska Ewa.

Ponadto dyplomy za długoletnią na rzecz PSD w Ostrocu otrzymali:

Lekarz diabetolog Pani Małgorzata Bień
Pani Janina Kwaśniak
Pani Helena Zielińska.

Listy Gratulacyjne za całokształt działalności na rzecz PSD otrzymała Pani Anna Gierczak Prezes Zarzadu Powiatowego.

Listy wreczyli:
Prezydent miasta Ostrowca mgr inz Jarosław Górczyński

Prezes Zarządu Głównego PSD w Bydgoszczy  Pan Andrzej Bauman

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSD Pan Jerzy Wojtasik.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół wokalny pod kierownictwem Pana Góry.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem dla wszystkich ucestników.

 

                                                                                                                                                                 V-ce Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                           Wiesława Reut